BR?NELL SERTL?K LME YNTEM? | ?ZM?T EML METAL TEKNOLOJ?S? ALANI
Templates by BIGtheme NET

BR?NELL SERTL?K LME YNTEM?

Brinell LME SORULARI (DO?RU YANLI? TEST?)

testtt

A?a??da do?ru-yanl?? olarak verilen sorular?n do?ru ise (D) yanl?? ise (Y) koyarakcevaplay?n?z. (.) 1. Bir malzemenin, kendisinden daha sert malzemenin batmas?na, izmesine vbkar?? gsterdi?i dirence sertlik denir. (.) 2. Brinel, Rockwell, Shore ve Vickers sertlik lme yntemlerini birbirindenay?ran zellik kullan?lan u ve ykleme kuvvetinin farkl? olmas?d?r. (.) 3. Numune malzeme yzeyi temizlenmeden yap?lan sertlik lmlerinde hatal?sonular meydana gelebilir. (.) 4. ...

Read More »

Brinell sertlik lme yntemi genel bilgiler

brinellcihaz

Bu lme, sertlik lme cihaz? yard?m? ile deneyi yap?lacak malzemenin yzeyinebelirli bir ykn, belirli aptaki sert malzemeden yap?lm?? bir bilya yard?m?yla belirli sreuygulanmas?ndan ve sonu olarak meydana gelen izin ap?n?n llmesinden ibarettir. Ancak geli?en teknolojiyle gnmzde bu hesaplamalara gerek kalmamaktad?r. Sertlikde?eri makine zerindeki gstergeden (skala) okunabilmektedir. Numune Yzeyini Mekanik Yolla Temizleme ve Parlatma Sertlik deneyinde ilk i?lem olarak sertli?i llecek ...

Read More »